הודעות לעיתונות


07.06.2021

קבוצת גולד בונד בע"מ אסיפה ב12.6.21

קבוצת גולד בונד בע”מ (“החברה”)

 

החברה מודיעה בזאת על זימון אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה (“האסיפה“) אשר תיערך ביום ב’ ה-12 ביולי, 2021, בשעה 14:00 במשרדי החברה ברח’ הקידמה 1, אזור התעשיה הצפוני, אשדוד. אסיפה נדחית, אם תידרש, תתקיים ביום ב’ ה-19 ביולי 2021, באותו המקום ובאותה השעה. הנושאים העומדים על סדר יומה של האסיפה: (1) דיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של החברה לתקופה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2020; (2) חידוש כהונתם של דירקטורים; (3)  חידוש כהונת רואי החשבון המבקרים של החברה. המועד הקובע לזכאות בעלי המניות בחברה להצביע באסיפה הינו יום א’, ה- 13 ביוני, 2021. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד כינוס האסיפה. ההצבעה בכתב תתאפשר באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה, וכן באמצעות כתב הצבעה, אשר יומצא לחברה עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לפרטים נוספים ראו דוח מיידי של החברה מיום 6.6.2021 (מס’ אסמכתא: 2021-01-035692) בדבר זימון האסיפה, כפי שפורסם באתר המגנ”א של רשות ניירות ערך, www.magna.isa.gov.il ו/או באתר הבורסה שכתובתו www.tase.co.il.

קבוצת גולד בונד בע”מ  

 

 

 

04.01.2021

קבוצת גולד בונד בע"מ אסיפה ב7.2.21

קבוצת גולד בונד בע”מ (“החברה”)

החברה מודיעה בזאת על זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה (“האסיפה“) אשר תיערך ביום א’ ה-7 בפברואר, 2021, בשעה 14:00 במשרדי החברה ברח’ הקידמה 1, אזור התעשיה הצפוני, אשדוד. אסיפה נדחית, אם תידרש, תתקיים ביום א’ ה-14 בפברואר 2021, באותו המקום ובאותה השעה. הנושאים העומדים על סדר יומה של האסיפה: (1) אישור חידוש כתב שיפוי לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה; (2) אישור הארכת הסכם העסקה עם מר אריה קרמן, מנכ”ל החברה. המועד הקובע לזכאות בעלי המניות בחברה להצביע באסיפה הינו יום א’, ה- 10 בינואר, 2021. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד כינוס האסיפה. ההצבעה בכתב תתאפשר באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה, וכן באמצעות כתב הצבעה, אשר יומצא לחברה עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לפרטים נוספים ראו דוח מיידי של החברה מיום 3.1.2021 (מס’ אסמכתא: 2021-01-000645) בדבר זימון האסיפה, כפי שפורסם באתר המגנ”א של רשות ניירות ערך, www.magna.isa.gov.il ו/או באתר הבורסה שכתובתו www.tase.co.il.

קבוצת גולד בונד בע”מ  

26.10.2020

זימון אסיפה קבוצת גולד בונד בע"מ

קבוצת גולד בונד בע”מ (“החברה”)

 

החברה מודיעה בזאת על זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה (“האסיפה“) אשר תיערך ביום א’ ה-29 בנובמבר, 2020, בשעה 09:30 במשרדי החברה ברח’ הקידמה 1, אזור התעשיה הצפוני, אשדוד. אסיפה נדחית, אם תידרש, תתקיים ביום א’ ה-6 בדצמבר 2020, באותו המקום ובאותה השעה. הנושאים העומדים על סדר יומה של האסיפה: (1) הענקת פטור מאחריות בגין הפרת חובת זהירות כלפי החברה לגב’ מירי לנט שריר, דירקטורית בלתי תלויה; (2) הצטרפות החברה להסכם עם בעלי מניות אחרים בתעשיות מספנות ישראל בע”מ. המועד הקובע לזכאות בעלי המניות בחברה להצביע באסיפה הינו יום א’, ה- 1 בנובמבר, 2020. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד כינוס האסיפה. ההצבעה בכתב תתאפשר באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה, וכן באמצעות כתב הצבעה, אשר יומצא לחברה עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לפרטים נוספים ראו דוח מיידי של החברה מיום 25.10.2020 (מס’ אסמכתא: 2020-01-115773) בדבר זימון האסיפה, כפי שפורסם באתר המגנ”א של רשות ניירות ערך, www.magna.isa.gov.il ו/או באתר הבורסה שכתובתו www.tase.co.il.

קבוצת גולד בונד בע”מ  

12.07.2020

זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה ("האסיפה"), ביום א' ה-16 באוגוסט, 2020

קבוצת גולד בונד בע”מ (“החברה”)

 החברה מודיעה בזאת על זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה (“האסיפה“), אשר תיערך ביום א’ ה-16 באוגוסט, 2020, בשעה 14:00 במשרדי החברה ברח’ הקידמה 1, אזור התעשיה הצפוני, אשדוד. אסיפה נדחית, אם תידרש, תתקיים ביום א’ ה-23 באוגוסט 2020, באותו המקום ובאותה השעה. הנושאים העומדים על סדר יומה של האסיפה: (1) אישור מדיניות תגמול חדשה לנושאי משרה בחברה; (2) עדכון הסכם העסקתו של מנכ”ל החברה. המועד הקובע לזכאות בעלי המניות בחברה להצביע באסיפה הינו יום ה’ 16.7.2020. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד כינוס האסיפה. ההצבעה בכתב תתאפשר באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה, וכן באמצעות כתב הצבעה, אשר יומצא לחברה עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לפרטים נוספים ראו דו”ח מיידי של החברה מיום 9.7.2020 (מס’ אסמכתא: 2020-01-073614) בדבר זימון האסיפה, כפי שפורסם באתר המגנ”א של רשות ניירות ערך, www.magna.isa.gov.il ו/או באתר הבורסה שכתובתו www.tase.co.il.

קבוצת גולד בונד בע”מ  

 

06.03.2019

זימון אסיפה מיוחדת ל-27.3.19-עדכון מדיניות תגמול, כתב הצבעה

זימון אסיפה מיוחדת ל-27.3.19-עדכון מדיניות תגמול, כתב הצבעה

 
 
06.03.2019

החזקות ב"ע/נ.משרה ליום 1.1.19

החזקות ב”ע/נ.משרה ליום 1.1.19

 
 
06.03.2019

התקשרות בהסכם עם יצרן בינלאומי בתחום מערכות רובוטיקה מתקדמות לפרו' ה- E-Commerce-המשך מ-4.11.18

התקשרות בהסכם עם יצרן בינלאומי בתחום מערכות רובוטיקה מתקדמות לפרו’ ה- E-Commerce-המשך מ-4.11.18

נגישות

 • גודל פונטים

מקרא נגישות

לתאימות מלאה יש להשתמש בדפדפנים כרום ופיירפוקס
למעבר בין אלמנטים בדף לחץ על מקש ה - Tab, לחזרה אחורה לחץ על צרוף המקשים - Shift + Tab

בכלי נגישות זה ניתן לבצע מספר דברים

 • - להחליף צבעוניות של האתר במחלקת הצבעוניות
 • - להגדיל ולהקטין פונטים ללא שבירות עיצוביות
 • - להדגיש כותרות ולינקים בקו מתאר תחתון
 • - ניתן גם לעבוד מקלדת בלבד ולגלוש באתר
 • - ניתן להפעיל מסמך ללא עיצוב כלל
 • - ניתן לאפס הכול לברירת המחדל

ניתן להגיע למקומות עיקריים בקלות ע"י צירופי המקשים הנ"ל

 • ESC מאפס את האינדקס של המסמך ומציב אותו בתפריט ניווט מהיר
 • ALT + i – כיבוי והדלקת מידע זה
 • ALT + m – מעבר מהיר לתפריט הנגישות
 • ALT + s – מעבר לתפריט ניווט מהיר
 • ALT + 1 – חזרה לדף הבית
 • ALT + 2 – מעבר לתפריט הראשי
 • ALT + 3 – מעבר לתוכן המרכזי בעמוד
 • ALT + 4 – מעבר לחיפוש כללי
 • ALT + 5 – מעבר לדף יצירת קשר

במידה ועוברים בין דפים באתר המידע לגבי הבחירות שביצענו נשמר וממשיך עם הגולש אל הדף הבא