זימון אסיפה כללית


קבוצת גולד בונד בע"מ ("החברה")
החברה מודיעה בזאת על זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה ("האסיפה") אשר תיערך ביום ג' ה- 9 במאי, 2023, בשעה 14:00 במשרדי החברה ברח' הקידמה 1, אזור התעשיה הצפוני, אשדוד. אסיפה נדחית, אם תידרש, תתקיים ביום ג' ה- 16 במאי 2023, באותו המקום ובאותה השעה. הנושאים העומדים על סדר יומה של האסיפה: (1) דיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של החברה לתקופה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2022; (2) חידוש כהונתם של דירקטורים (שאינם דח"צים); (3) חידוש כהונת רואי החשבון המבקרים של החברה; (4) הארכת תוקף הכהונה של הדירקטור החיצוני מר שמואל רבינא לתקופת כהונה נוספת של 3 שנים החל מיום 6.5.23; (5) חידוש התקשרות בין החברה לבין אחת מבעלות השליטה בה בהסכם למתן שירותי אחסנת מכולות ומטענים ושירותי הובלת מטענים ומכולות. המועד הקובע לזכאות בעלי המניות בחברה להצביע באסיפה הינו יום א', ה- 9 באפריל, 2023. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד כינוס האסיפה. ההצבעה בכתב תתאפשר באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה, וכן באמצעות כתב הצבעה, אשר יומצא לחברה עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לפרטים נוספים ראו דוח מיידי של החברה מיום 03.04.2023 (מס' אסמכתה: 2023-01-033901) בדבר זימון האסיפה, כפי שפורסם באתר המגנ"א של רשות ניירות ערך, l.iwww.magna.isa.gov ו/או באתר הבורסה שכתובתו .tase.co.ilwww.

קבוצת גולד בונד בע"מ

המשך לקרוא עלינו

נגישות

 • גודל פונטים

מקרא נגישות

לתאימות מלאה יש להשתמש בדפדפנים כרום ופיירפוקס
למעבר בין אלמנטים בדף לחץ על מקש ה - Tab, לחזרה אחורה לחץ על צרוף המקשים - Shift + Tab

בכלי נגישות זה ניתן לבצע מספר דברים

 • - להחליף צבעוניות של האתר במחלקת הצבעוניות
 • - להגדיל ולהקטין פונטים ללא שבירות עיצוביות
 • - להדגיש כותרות ולינקים בקו מתאר תחתון
 • - ניתן גם לעבוד מקלדת בלבד ולגלוש באתר
 • - ניתן להפעיל מסמך ללא עיצוב כלל
 • - ניתן לאפס הכול לברירת המחדל

ניתן להגיע למקומות עיקריים בקלות ע"י צירופי המקשים הנ"ל

 • ESC מאפס את האינדקס של המסמך ומציב אותו בתפריט ניווט מהיר
 • ALT + i – כיבוי והדלקת מידע זה
 • ALT + m – מעבר מהיר לתפריט הנגישות
 • ALT + s – מעבר לתפריט ניווט מהיר
 • ALT + 1 – חזרה לדף הבית
 • ALT + 2 – מעבר לתפריט הראשי
 • ALT + 3 – מעבר לתוכן המרכזי בעמוד
 • ALT + 4 – מעבר לחיפוש כללי
 • ALT + 5 – מעבר לדף יצירת קשר

במידה ועוברים בין דפים באתר המידע לגבי הבחירות שביצענו נשמר וממשיך עם הגולש אל הדף הבא